สถิติลำดับการยืมทรัพยากร
ลำดับที่       ถึง   
ระหว่างลำดับที่ 1 ถึง 10 จำนวน 10 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่ยืมลำดับที่
1 Atlas of medical parasitology with 465 colour illustrations / ประยงค์ ระดมยศ ... [และคนอื่นๆ] 2,1901
2 ชีวเคมี / บรรณาธิการ, รัชฎา แก่นสาร์ 1,2732
3 ชีวเคมี / มนตรี จุฬาวัฒนทล ... [และคนอื่น ๆ] 1,2633
4 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น = Elementary Organic Chemistry / รำไพ สิริมนกุล 1,2394
5 เคมีอินทรีย์ 1 = Organic Chemistry I / วิจิตร อุดอ้าย 1,0845
6 เพชรพระอุมา / พนมเทียน 1,0676
7 ตำราชีวเคมี / บรรณาธิการ, พจน์ ศรีบุญลือ, โสพิศ วงศ์คำ, พัชรี บุญศิริ 1,0577
8 ชีวเคมี / บรรณาธิการ, นีโลบล เนื่องตัน 9568
9 สรีรวิทยา / บรรณาธิการ, รัชฎา แก่นสาร์ 9429
10 ฟิสิกส์ 1 / โดยคณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 86910
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?