สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2562 จำนวน 11 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ / บรรณาธิการ, เพ็ญจันทร์ แสนประสาน, ดวงกมล วัตราดุลย์, กนกพร แจ่มสมบูรณ์ 21
2 เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์.ตอน กำเนิดโลกและปาฏิหาริย์จากพระเจ้า = Bible stories the old testament / เรียบเรียง, Brian J. Stuart ; แปล, ดลฤทัย จารุโรจน์, อัชฌา เปรมฤดีเลิศ 12
3 Netter's infectious diseases / [edited by] Elaine C. Jong, Dennis L. Stevens ; illustrations by Frank H. Netter ; contributing illustrators, Carlos A.G. Machado ... [et al.] 12
4 พระธาตุหริภุญไชย / เพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร์ 12
5 โรงเรียนพัฒนาศักยภาพและอาชีพปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก / เสรีภาพ รินทร์พรุ้ม 12
6 Public relations : the profession and the practice / Dan Lattimore ... [et al.] 12
7 ข้อวินิจฉัยการพยาบาลตามรูปแบบของ NANDA = NANDA nursing diagnosis / วิจิตรา กุสุมภ์, อรุณี เฮงยศมาก 12
8 History's people : personalities and the past / Margaret MacMillan 12
9 Allergy / [edited by] Stephen T. Holgate, Martin K. Church, Lawrence M. Lichtenstein. 12
10 รังสีวิทยาคลินิก.เล่ม 2 = Clinical radiology / [เอมอร ไม้เรียง,เพชรากร หาญพานิชย์, บรรณาธิการ]. 12
12
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?