สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2561 จำนวน 68 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 ประสบการณ์และความเห็นบางประการของรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา 51
2 Zhongguo ren de sheng huo zhe xue = The way we think : Chinese view of life philosophy / Li Gang bian zhu ; Han Qingyue ... [et al.] fan yi 42
3 Japanese religions : past and present / by Ian Reader with Esben Andreasen ; Finn Stefánsson 33
4 หลักพื้นฐานการนวดไทย / มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา, มูลนิธิพัฒนาการแพทย์แผนไทย 33
5 Everyday Chinese wisdom = Sheng huo zhong de Zhongguo zhi hui / compiled by Cheng Qinhua 33
6 การศึกษาความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาลูกเสือต่อสภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา / สัญญา โยธาวุธ 33
7 เกร็ดน่ารู้ประเทศไทยภาคเหนือ / ธวัชชัย ปทุมล่องทอง. 33
8 เคมีกายภาพของอาหาร : คอลลอยด์ อิมัลชัน และเจล = Physicochemistry of foods : colloids, emulsions and gels / ปาริฉัตร หงสประภาส. 24
9 Short note pharmacotherapy : โรคในร้านยา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 / เรียบเรียง, ธีระพงษ์ ศรีศิลป์ 24
10 ศัพท์ทางสูติศาสตร์ที่ควรทราบ / เรียบเรียง, พรพรรณ ภูสาหัส 24
1234567
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?