สถิติจำนวนสมาชิก
ประเภทสมาชิกจำนวนสมาชิกสมาชิกที่ใช้งานอยู่
นิสิตปริญญาตรี - ungraduate14,8642,487
บุคลากรสายวิชาการ - Fac.1,395368
บุคลากรสายบริการ - Off.1,22870
นักเรียน(โรงเรียนสาธิต)70711
นิสิตปริญญาโท - Graduate Students590136
นิสิตปริญญาเอก - Doctorate18444
บุคคลภายนอก154
ปริญญาตรี GM (Gold Members)121
ปริญญาตรี PM (Platinum Members)112
ยืมระหว่างห้องสมุด94
ห้องแคท75
PULINET Card60
Spec.Lect.30
เก็บหนังสือบริจาค20
คณะสหเวชศาสตร์10
ใช้งานภายในห้องสมุด10
อาจารย์พิเศษ11
ทั้งหมด 19,0363,133
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?