สถิติจำนวนสมาชิก
ประเภทสมาชิกจำนวนสมาชิกสมาชิกที่ใช้งานอยู่
นิสิตปริญญาตรี - ungraduate42,7816,370
นิสิตปริญญาโท - Graduate Students2,703250
บุคลากรสายวิชาการ - Fac.1,133423
นักเรียน(โรงเรียนสาธิต)88723
บุคลากรสายบริการ - Off.56592
นิสิตปริญญาเอก - Doctorate29351
ปริญญาตรี GM (Gold Members)1413
บุคคลภายนอก132
ยืมระหว่างห้องสมุด96
ห้องแคท76
PULINET Card60
ปริญญาตรี PM (Platinum Members)55
Spec.Lect.30
เก็บหนังสือบริจาค20
ใช้งานภายในห้องสมุด10
คณะสหเวชศาสตร์10
ทั้งหมด 48,4237,241
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?