สถิติจำนวนสมาชิก
ประเภทสมาชิกจำนวนสมาชิกสมาชิกที่ใช้งานอยู่
นิสิตปริญญาตรี - ungraduate21,3944,654
บุคลากรสายวิชาการ - Fac.1,154382
นิสิตปริญญาโท - Graduate Students807282
นักเรียน(โรงเรียนสาธิต)70763
บุคลากรสายบริการ - Off.58571
นิสิตปริญญาเอก - Doctorate23865
บุคคลภายนอก142
ปริญญาตรี PM (Platinum Members)1313
ปริญญาตรี GM (Gold Members)126
ยืมระหว่างห้องสมุด91
ห้องแคท75
PULINET Card60
Spec.Lect.30
เก็บหนังสือบริจาค20
คณะสหเวชศาสตร์10
ใช้งานภายในห้องสมุด10
ทั้งหมด 24,9535,544
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?