สถิติจำนวนสมาชิก
ประเภทสมาชิกจำนวนสมาชิกสมาชิกที่ใช้งานอยู่
นิสิตปริญญาตรี - ungraduate42,9696,263
นิสิตปริญญาโท - Graduate Students2,741362
บุคลากรสายวิชาการ - Fac.1,149404
นักเรียน(โรงเรียนสาธิต)1,07665
บุคลากรสายบริการ - Off.57581
นิสิตปริญญาเอก - Doctorate31663
ปริญญาตรี GM (Gold Members)1411
ปริญญาตรี PM (Platinum Members)1313
บุคคลภายนอก132
ยืมระหว่างห้องสมุด92
ห้องแคท76
PULINET Card60
Spec.Lect.30
เก็บหนังสือบริจาค20
ใช้งานภายในห้องสมุด10
คณะสหเวชศาสตร์10
ทั้งหมด 48,8957,272
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?