สถิติจำนวนสมาชิก
ประเภทสมาชิกจำนวนสมาชิกสมาชิกที่ใช้งานอยู่
นิสิตปริญญาตรี - ungraduate16,9812,982
บุคลากรสายวิชาการ - Fac.1,646381
บุคลากรสายบริการ - Off.1,44381
นักเรียน(โรงเรียนสาธิต)70719
นิสิตปริญญาโท - Graduate Students639158
นิสิตปริญญาเอก - Doctorate19955
บุคคลภายนอก143
ปริญญาตรี GM (Gold Members)122
ปริญญาตรี PM (Platinum Members)118
ยืมระหว่างห้องสมุด94
ห้องแคท73
PULINET Card60
Spec.Lect.30
เก็บหนังสือบริจาค20
คณะสหเวชศาสตร์10
ใช้งานภายในห้องสมุด10
ทั้งหมด 21,6813,696
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?