สถิติจำนวนสมาชิก
ประเภทสมาชิกจำนวนสมาชิกสมาชิกที่ใช้งานอยู่
นิสิตปริญญาตรี - ungraduate17,1994,967
บุคลากรสายวิชาการ - Fac.1,151386
นักเรียน(โรงเรียนสาธิต)70766
นิสิตปริญญาโท - Graduate Students613287
บุคลากรสายบริการ - Off.58167
นิสิตปริญญาเอก - Doctorate22662
ปริญญาตรี PM (Platinum Members)1313
บุคคลภายนอก132
ปริญญาตรี GM (Gold Members)126
ยืมระหว่างห้องสมุด91
ห้องแคท75
PULINET Card60
Spec.Lect.30
เก็บหนังสือบริจาค20
คณะสหเวชศาสตร์10
ใช้งานภายในห้องสมุด10
ทั้งหมด 20,5445,862
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?