สถิติจำนวนสมาชิก
ประเภทสมาชิกจำนวนสมาชิกสมาชิกที่ใช้งานอยู่
นิสิตปริญญาตรี - ungraduate38,6256,857
นิสิตปริญญาโท - Graduate Students2,533284
บุคลากรสายวิชาการ - Fac.1,130432
นักเรียน(โรงเรียนสาธิต)88747
บุคลากรสายบริการ - Off.562104
นิสิตปริญญาเอก - Doctorate28150
ปริญญาตรี GM (Gold Members)1414
บุคคลภายนอก133
ยืมระหว่างห้องสมุด95
ห้องแคท76
PULINET Card60
ปริญญาตรี PM (Platinum Members)44
Spec.Lect.30
เก็บหนังสือบริจาค20
ใช้งานภายในห้องสมุด10
คณะสหเวชศาสตร์11
ทั้งหมด 44,0787,807
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?