ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 พบ 173 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง 100 รูปแบบประโยคจีน ชุดที่ 2 / เรียบเรียง อาศรมสยาม-จีนวิทยา
ห้องสมุด ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ กทม.
เลขหมู่ PL 1121.T5 ห159 2554
วันที่สร้าง 16 ก.พ. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ กทม.
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง 72 hours amazing thailand Samui / Tourism Authority of Thailand
ห้องสมุด ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ กทม.
เลขหมู่ DS 589.S92 S497 [2007]
วันที่สร้าง 16 ก.พ. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ กทม.
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง CLMV pulse : ชีพจรอาเซียน - พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศกัมพูชา : กัมพูชา / ทีมวิจัย, กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม ... [และคนอื่น ๆ]
ห้องสมุด ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ กทม.
เลขหมู่ HF 5415.33.C3 ซ351 [2557]
วันที่สร้าง 16 ก.พ. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ กทม.
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง CLMV pulse : ชีพจรอาเซียน - พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศลาว : ลาว / ทีมวิจัย, กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม ... [และคนอื่น ๆ]
ห้องสมุด ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ กทม.
เลขหมู่ HF 5415.33.L3 ซ351 [2557]
วันที่สร้าง 16 ก.พ. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ กทม.
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง CLMV pulse : ชีพจรอาเซียน - พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศเมียนมาร์ : เมียนมาร์ / ทีมวิจัย, กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม ... [และคนอื่น ๆ]
ห้องสมุด ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ กทม.
เลขหมู่ HF 5415.33.M9 ซ351 [2557]
วันที่สร้าง 16 ก.พ. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ กทม.
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง CLMV pulse : ชีพจรอาเซียน - พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศเวียดนาม : เวียดนาม / ทีมวิจัย, กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม ... [และคนอื่น ๆ]
ห้องสมุด ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ กทม.
เลขหมู่ HF 5415.33.V5 ซ351 [2557]
วันที่สร้าง 16 ก.พ. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ กทม.
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง มารู้จัก competency กันเถอะ / ณรงค์วิทย์ แสนทอง
ชื่อผู้แต่ง ณรงค์วิทย์ แสนทอง
ห้องสมุด ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ กทม.
เลขหมู่ HF 5549.5.M3 ณ242ม 2550
วันที่สร้าง 16 ก.พ. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ กทม.
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะการจัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ / สุษม ศุภนิตย์
ชื่อผู้แต่ง สุษม ศุภนิตย์
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ KPT 864.3 ส883ค 2549
วันที่สร้าง 15 ก.พ. 2562
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (2 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง BNF 76 : September2018-March 2019.
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ QV 740.FA1 B661 2018
วันที่สร้าง 13 ก.พ. 2562
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (2 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง KEYBOARD BASIC VOL.1 : เล่นง่ายสไตล์เบสิก พื้นฐานการเล่นเบื้องต้น / บรรณาธิการ, กรด มัติโก...[และคนอื่นๆ]
ห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ MT 220 ค479 2561
วันที่สร้าง 13 ก.พ. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?