ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564 พบ 4 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือการใช้ยาในเด็ก / บรรณาธิการ, พงศธร เผ่าพงษ์สวรรค์, กุณฑล วิชาจารย์, ภัทร วิรมย์รัตน์
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
เลขหมู่ WS 366 ค695 2560
วันที่สร้าง 01 มี.ค. 2564
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (9 เล่ม)
- สถานะ: ถูกยืม (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ / วิภาวัน จุลยา, สำเภา น้อยเจริญ วิลาทัน
ชื่อผู้แต่ง วิภาวัน จุลยา
ห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ TT 835 ว656ง 2554
วันที่สร้าง 01 มี.ค. 2564
ทรัพยากร
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง จิตเวช ม.อ. = Practical handbook of PSU psychiatry / จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์
ชื่อผู้แต่ง จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
เลขหมู่ WM 100 จ336จ 2562
วันที่สร้าง 01 มี.ค. 2564
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (10 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เรียน-เล่น-เป็นง่าย ประกอบคอมฯ ด้วยตนเอง / สัญญา มีโพธิ์
ชื่อผู้แต่ง สัญญา มีโพธิ์
ห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ TK 7885 ส558ร 2551
วันที่สร้าง 01 มี.ค. 2564
ทรัพยากร
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?