ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563 พบ 276 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Data science / John D. Kelleher and Brendan Tierney
ชื่อผู้แต่ง Kelleher, John D
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขหมู่ QA76.9.B45 K44 2018
วันที่สร้าง 27 พ.ย. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง The data warehouse lifecycle toolkit / Ralph Kimball ... [et al.].
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขหมู่ QA 76.9.D37 D38 2008
วันที่สร้าง 27 พ.ย. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558
ชื่อผู้แต่ง หลักวิชาชีพกฎหมาย /จิตติ ติงศภัทิย์
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์
เลขหมู่ K230 จ6ห 2558
วันที่สร้าง 27 พ.ย. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
ชื่อผู้แต่ง ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์
เลขหมู่ KPT3800 ท565ก 2562
วันที่สร้าง 27 พ.ย. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พจนานุกรมกฎหมาย : บรรจุคำตั้งแต่โบราณกาลถึงปัจจุบันกาลสำหรับความสะดวกในผู้ใคร่ศึกษาและผู้ต้องการทราบ / โดย ขุนสมาหารหิตะคดี (โป๊ โปรคุปต์)
ชื่อผู้แต่ง สมาหารหิตะคดี (โป๊ โปรคุปต์),ขุน
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์
เลขหมู่ KPT26 ส465พ 2563
วันที่สร้าง 27 พ.ย. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พัฒนา Web Apps ด้วย React Bootstrap + Redux / ศุภชัย สมพานิช
ชื่อผู้แต่ง aศุภชัย สมพานิช
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขหมู่ QA 76.76.A65 ศ684พ 2563
วันที่สร้าง 27 พ.ย. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง แนวทางการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายสำหรับผู้เริ่มต้น / มุนินทร์ พงศาปาน
ชื่อผู้แต่ง มุนินทร์ พงศาปาน
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์
เลขหมู่ KPT51.7 ม736น 2554
วันที่สร้าง 27 พ.ย. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง แพ่งพิสดาร ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2563 / วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
ชื่อผู้แต่ง วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์
เลขหมู่ KPT 500 ว559พ 2563
วันที่สร้าง 27 พ.ย. 2563

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Chatbot คุย Inbox ร้าน Facebook ด้วยพนักงาน AI/ นพ มหิษานนท์
ชื่อผู้แต่ง นพ มหิษานนท์
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขหมู่ TK 5105.886 น16 2562
วันที่สร้าง 26 พ.ย. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กฎหมายปกครอง / พนารัตน์ มาศฉมาดล
ชื่อผู้แต่ง พนารัตน์ มาศฉมาดล
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์
เลขหมู่ KPT2720 พ197ก 2563
วันที่สร้าง 26 พ.ย. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?