ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562 พบ 85 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง 16 สูตรสำเร็จรวยด้วยหุ้น : เคล็ดลับจาก 9 เซียนหุ้นพันล้าน / ตะวัน สุรัติเจริญสุข
ชื่อผู้แต่ง ตะวัน สุรัติเจริญสุข
ห้องสมุด ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ กทม.
เลขหมู่ HG 5750.55.A32 ต258ส 2546
วันที่สร้าง 18 ส.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ กทม.
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Tourist behaviour : themes and conceptual schemes / Philip L. Pearce
ชื่อผู้แต่ง Pearce, Philip L.
ห้องสมุด ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ กทม.
เลขหมู่ G 155.A1 P359t 2005
วันที่สร้าง 18 ส.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ กทม.
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การจัดการท่าอากาศยาน / โดย บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
ชื่อผู้แต่ง บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
ห้องสมุด ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ กทม.
เลขหมู่ TL 725.3.M2 บ563ก 2551
วันที่สร้าง 18 ส.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ กทม.
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง จุดประกายความคิด สร้างธุรกิจส่วนตัว / โดย ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ
ชื่อผู้แต่ง ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ
ห้องสมุด ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ กทม.
เลขหมู่ HF1008 ณ342จ 2547
วันที่สร้าง 18 ส.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ กทม.
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ตำราพิชัยสงครามของซุนวู ภาคปฏิบัติ : พร้อมต้นฉบับภาษาจีน แปลจากต้นฉบับภาษาจีนโดย แกรี่ แกเกลียดิ
ห้องสมุด ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ กทม.
เลขหมู่ U 162 ต367 2548
วันที่สร้าง 18 ส.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ กทม.
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ต้องแพ้เสียก่อนจึงจะชนะได้ / สนธิ ลิ้มทองกุล
ชื่อผู้แต่ง สนธิ ลิ้มทองกุล
ห้องสมุด ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ กทม.
เลขหมู่ HF 5386 ส192ต 2545
วันที่สร้าง 18 ส.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ กทม.
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เมล็ดพันธุ์ชีวิตบูรณาการ : คู่มือเรียนรู้และทดลองปฏิบัติการบูรณาการแบบระบบที่มีชีวิต เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในสังคม / ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์, สุภาพ สิริบรรสพ, กรรณจริยา สุขรุ่ง
ชื่อผู้แต่ง ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์
ห้องสมุด ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ กทม.
เลขหมู่ BQ 4570.P76 ช432ม 2555
วันที่สร้าง 18 ส.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ กทม.
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เจาะลึกการท่องเที่ยว / จัดทำโดย นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
ห้องสมุด ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ กทม.
เลขหมู่ G 155.T5 จ756 2560
วันที่สร้าง 17 ส.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ กทม.
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กฎแห่งความสำเร็จ : กุญแจดอกสำคัญในการเปลี่ยนความมุ่งหวังให้เป็นความจริง / ริวโฮ โอคาวา ; แปล, นันทวิทย์ พรพิบูลย์
ชื่อผู้แต่ง โอคาวา, ริวโฮ,ค.ศ.1956-
ห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ BF 637.S8 อ964ก 2560
วันที่สร้าง 15 ส.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การจัดการการเงินเพื่อสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นแบบบูรณการ = Financial managent for integrated local and community welfara provision / ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์, ดารารัตน์ คำเป็ง
ชื่อผู้แต่ง ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ HG 4026 ฉ233ก 2562
วันที่สร้าง 15 ส.ค. 2562
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (2 เล่ม)

123456789
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?