ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 พบ 91 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง 100 เรื่องน่ารู้ ร่างกายของเรา / ป้าเวนดี้
ชื่อผู้แต่ง ป้าเวนดี้
ห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ QP 37 ป571ร 2562
วันที่สร้าง 24 ก.ย. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง นิทานนานาชาติ นางฟ้าของชาวโลก / Kaoru Horigome ; แปล, จินตนา เวชสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่ง โฮริโกเมะ, คาโอรุ
ห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ ย ฮ952น 2562
วันที่สร้าง 24 ก.ย. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง นิทานนานาชาติ ผจญภัยในดินแดนมหัศจรรย์ / Ari Sasaki ; แปล, ทิพย์รำไพ ธรรมมงกุฎ
ชื่อผู้แต่ง ซาซากิ, เอริ
ห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ ย ซ213น 2562
วันที่สร้าง 24 ก.ย. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง สเตโกซอรัส ไดโนเสาร์เพื่อนรัก / Anna Obiols ; แปล, อิสรีย์ แจ่มขำ
ชื่อผู้แต่ง Obiols, Anna
ห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ ย อ975ส 2562
วันที่สร้าง 24 ก.ย. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง แบรกคิโอซอรัส ไดโนเสาร์ตัวโต / Anna Obiols ; แปล, อิสรีย์ แจ่มขำ
ชื่อผู้แต่ง Obiols, Anna
ห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ ย อ975บ 2562
วันที่สร้าง 24 ก.ย. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ไทแรนโนซอรัส เร็กซ์ เจ้าแห่งไดโนเสาร์ / Anna Obiols ; แปล, อิสรีย์ แจ่มขำ
ชื่อผู้แต่ง Obiols, Anna
ห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ ย อ975ท 2562
วันที่สร้าง 24 ก.ย. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย / จิตติ ติงศภัทิย์ ; ปรับปรุงเพิ่มเติมโดย สิทธิโชค ศรีเจริญ
ชื่อผู้แต่ง จิตติ ติงศภัทิย์
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์
เลขหมู่ KPT 1031.A28 จ419ก 2563
วันที่สร้าง 23 ก.ย. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (2 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คำอธิบายกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดิน / ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล
ชื่อผู้แต่ง ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์
เลขหมู่ KPT3670 ศ721ค 2563
วันที่สร้าง 23 ก.ย. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (2 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง บันทึกคำบรรยายวิชากฎหมายปกครอง เรื่อง ข้อความคิดและหลักการพื้นฐานบางประการของกฎหมายปกครอง / วรพจน์ วิศรุตพิชญ์
ชื่อผู้แต่ง วรพจน์ วิศรุตพิชญ์
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์
เลขหมู่ KPT2720 ว172 2562
วันที่สร้าง 23 ก.ย. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (2 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง หลักกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ/ สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ
ชื่อผู้แต่ง สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์
เลขหมู่ KPT 3150 ส389ห 2563
วันที่สร้าง 23 ก.ย. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (2 เล่ม)

12345678910
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?