ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562 พบ 143 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือพิชิต O-NET ม.6 คณิตศาสตร์ / เลิศ สิทธิโกศล
ชื่อผู้แต่ง เลิศ สิทธิโกศล
ห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ QA 43 ล881ค 2556
วันที่สร้าง 17 มิ.ย. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (2 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ตะลุยคลังข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาคณิตศาสตร์ / สมัย เหล่าวานิชย์
ชื่อผู้แต่ง สมัย เหล่าวานิชย์
ห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ QA 43 ส292ต 2556
วันที่สร้าง 17 มิ.ย. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (2 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พิพิธภัณฑ์พื้นฐานวัดชมภูเวก / บรรณธิการ, วรนุช สุนทรวินิต ... [และคนอื่นๆ]
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ BQ 6337.C48 พ711 2562
วันที่สร้าง 17 มิ.ย. 2562
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (2 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง วิชาสุดท้าย ที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน / แปล, สฤณี อาชวานันทกุล ; บรรณาธิการ, จนัญญา เตรียมอนุรักษ์
ห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ PN 6121 ว545 2561
วันที่สร้าง 17 มิ.ย. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ศาสนาประจำชาติ / รวบรวมเรียบเรียง, สุทธิพงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์
ห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ BQ 552 ศ376 2555
วันที่สร้าง 17 มิ.ย. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง อุตสาหกรรมเหล็กกับการก่อสร้างบ้านในอนาคต / จรูญพัฒน์ ภูวนันท์
ชื่อผู้แต่ง จรูญพัฒน์ ภูวนันท์
ห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ TH 1611 จ455อ 2547
วันที่สร้าง 17 มิ.ย. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Basic geriatric nursing / Gloria Hoffmann Wold.
ชื่อผู้แต่ง Wold, Gloria.
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
เลขหมู่ WY 152 W58b 2012
วันที่สร้าง 15 มิ.ย. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Drugs in pregnancy and lactation a reference guide to fetal and neonatal risk / Gerald G. Briggs, Roger K. Freeman, Sumner J. Yaffe
ชื่อผู้แต่ง Briggs, Gerald G.
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
เลขหมู่ WQ 39 B854d 2011
วันที่สร้าง 15 มิ.ย. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Fundamentals of Mental Health Nursing : An Essential Guide for Nursing and Healthcare Students / edited by Andrew Clifton, Steve Hemingway, Anne Felton, Gemma Stacey.
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
เลขหมู่ WY 160 F981 2018
วันที่สร้าง 15 มิ.ย. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Nursing in todays world : trends, issues & management / Janice Rider Ellis, Celia Love Hartley ; Illustrations by Tomm Scalera.
ชื่อผู้แต่ง Ellis, Janice Rider.
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
เลขหมู่ WY 16.1 E45n 2012
วันที่สร้าง 15 มิ.ย. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?