ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562 พบ 107 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบคลังข้อมูลและระบบวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะสำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเขตภาคเหนือ : รายงานการวิจัย = A development of data warehouse and intelligence data analystem for academic quality assurance of schools in thw Northern Region / คณะผู้วิจัย, ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ ... [และคนอื่นๆ]
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ LB 1028.68 ก493 [2560]
วันที่สร้าง 21 ต.ค. 2562
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (2 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการทำงานของทรีฮาเลสในปลวกที่กินอาหารต่างชนิดกันและการยั้บยั้งโดยวาลิดามัยซิน : รายงานการวิจัย / ผู้วิจัย, นุจิรา ทาตัน, จตุพร ตั้งจิตรวิทยากูล
ชื่อผู้แต่ง นุจิรา ทาตัน
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ QL 529.25.T5 น723ก [2560]
วันที่สร้าง 21 ต.ค. 2562
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (2 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการทำงานของทรีฮาเลสในปลวกที่กินอาหารต่างชนิดกันและการยั้บยั้งโดยวาลิดามัยซิน A : รายงานการวิจัย = A comparative study of trehalase activity in termites with different feeding hadits and inhiditory effect of validamycin / ผู้วิจัย, นุจิรา ทาตัน, จตุพร ตั้งจิตรวิทยากูล
ชื่อผู้แต่ง นุจิรา ทาตัน
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ QL 529.25.T5 น723ก [2560]
วันที่สร้าง 21 ต.ค. 2562
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (2 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การใช้หลักนิเวศวิศวกรรมเพื่ออนุรักษ์ดิน น้ำ และการสะสมคาร์บอนในดินในพื้นที่การทำไร่เลื่อนลอย โครงการหลวงปังค่า พะเยา : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย = The use of ecological engineering to conserve soil, water and soil organic carbon stock at Pang Kha Rotal Projiect, Phayao / ผู้วิจัย, สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ, ตฤน เสรเมธากุล
ชื่อผู้แต่ง สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ S 623 ส743ก [2560]
วันที่สร้าง 21 ต.ค. 2562
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (2 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ก็แค่ปล่อยมันไป = Don't Break Apart : ต่อให้ล้มลงก็ไม่เป็นไร ขอแค่อย่าล่มสลายก็พอ / ฮึนกึล ; ผู้แปล, วิทิยา จันทร์พันธ์
ชื่อผู้แต่ง ฮึนกึล
ห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ BF 632 ฮ491ก 2562
วันที่สร้าง 21 ต.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ปล่อยให้เวลาได้ทำหน้าที่ของมัน / ผู้เขียน, ไอ่เป็ด ; ถ่ายภาพ, พื้นที่ส่วนกลาง ; บรรณาธิการ, อนุรักษ์ ซาเสียง
ชื่อผู้แต่ง ไอ่เป็ด
ห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ BF 637.C5 อ993ป 2562
วันที่สร้าง 21 ต.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พี่ไทยใช้ผิด ฝรั่งอันเดอร์สแตน : ERROR 121 common Thai-English Mistakes (and How to fix Them) / บรรณาธิการ, สิริขวัญ ฉายดิลก
ห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ PE 1460 พ791 2561
วันที่สร้าง 21 ต.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เคล็ดลับของอัจฉริยะเรียนเก่งทั่วโลก = Genuis People Think Smart Kids Learn / สมาร์ทไบร์ท, อชิรญา
ชื่อผู้แต่ง สมาร์ทไบร์ท
ห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ LB 1060 ส161ค 2561
วันที่สร้าง 21 ต.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กลยุทธ์การตลาด = Marketing strategy / อดุลย์ จาตุรงคกุล
ชื่อผู้แต่ง อดุลย์ จาตุรงคกุล
ห้องสมุด ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ กทม.
เลขหมู่ HF 5415.13 อ133ก 2545
วันที่สร้าง 20 ต.ค. 2562

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ = Operations management / เจย์ ไฮเซอร์, เอร์รี่ เรนเดอร์ ; แปลและเรียบเรียง จินตนัย ไพรสณฑ์...[และคนอื่น ๆ]
ชื่อผู้แต่ง ไฮเซอร์, เจย์
ห้องสมุด ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ กทม.
เลขหมู่ TS 155 ฮ972ก 2553
วันที่สร้าง 20 ต.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ กทม.
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?