ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 พบ 623 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง 30 tian lao wai shuo han yu = Speak Chinese in 30 days / Zhang Ruijun, Zhang Junjuan, Zhang Minyuan
ชื่อผู้แต่ง Zhang, Ruijun
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ PL 1125.E6 Z63t 2015
วันที่สร้าง 14 ธ.ค. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง Animation [electronic resource] : a handy guide / Sheila Graber
ชื่อผู้แต่ง Graber, Sheila
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ DVD355
วันที่สร้าง 14 ธ.ค. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: ติดต่อเจ้าหน้าที่ (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Business analytics : research-based case studies / สุพล ดุรงค์วัฒนา
ชื่อผู้แต่ง สุพล ดุรงค์วัฒนา
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ HD 69.B87 ส829บ 2558
วันที่สร้าง 14 ธ.ค. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Fang ji xue / zhu bian Chen Dexing ; fu zhu bian Xu Wenzhong, Jia Bo ; zhu yi Zhu Zhongbao ; fu zhu yi Li Yong'an ; bian yi wei yuan hui Wen Xiaoping ... [et al.] ; xue shu mi shu Ou Linuo, Xue Xiaolin
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ QV 740.JC6 F211 2007
วันที่สร้าง 14 ธ.ค. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง Food technology [electronic resource] / 3G E-learning
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ DVD352
วันที่สร้าง 14 ธ.ค. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: ติดต่อเจ้าหน้าที่ (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง Han yu jiao cheng [electronic resource] / Yang Jizhou bian zhu
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ CD-ROM3453
วันที่สร้าง 14 ธ.ค. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: ติดต่อเจ้าหน้าที่ (2 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง Han yu jiao cheng [electronic resource] / Yang Jizhou bian zhu
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ CD-ROM3452
วันที่สร้าง 14 ธ.ค. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: ติดต่อเจ้าหน้าที่ (2 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง Han yu ting li jiao cheng [sound recording] / Yang Xuemei, Hu Bo bian zhu
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ CD-ROM3454
วันที่สร้าง 14 ธ.ค. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: ติดต่อเจ้าหน้าที่ (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Han yu xiang si ci yu qu bie yu lian xi. Zhong ji = Similar Chinese words and expressions distinctions and exercises : intermediate / Fang Xujun zhu
ชื่อผู้แต่ง Fang, xujun
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ PL 1301 F211h 2013
วันที่สร้าง 14 ธ.ค. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Han yu yu fa jiao cheng : Cong zhi shi dao neng li = Chinese grammar : from knowledge to competece / Xu Jingning bian zhu
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ PL 1107 H233 2017
วันที่สร้าง 14 ธ.ค. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?