ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561 พบ 481 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง SOCIAL สรุปสังคม มัธยมปลาย / วัฒน สุทธิศิริมงคล
ชื่อผู้แต่ง วัฒน สุทธิศิริมงคล
ห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ H 62.3 ว397 2560
วันที่สร้าง 19 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การซักประเด็น ข้อเท็จจริงคดียาเสพติด เล่ม 2 / สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
ชื่อผู้แต่ง สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
ห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ KPT 3092 ส282ก 2559
วันที่สร้าง 19 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การทดสอบวัสดุ = Material Teasting / สมนึก วัฒนศรียกุล
ชื่อผู้แต่ง สมนึก วัฒนศรียกุล
ห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ TA 337 ส253ก 2549
วันที่สร้าง 19 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย / อุชวัล ศากยะ
ชื่อผู้แต่ง อุชวัล ศากยะ
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ G 156.5.H47 อ779ก 2559
วันที่สร้าง 19 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การศึกษาเพื่อประชากร 1,300 ล้าน : สิบปีของการปฏิรูปและพัฒนาการศึกษา / หลี่ หลานชิง ; แปล, เนาวรัตน์ แย้มแสงสังข์
ชื่อผู้แต่ง หลี่ หลานชิง
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ LA 1131.82 ห339ก 2552
วันที่สร้าง 19 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คณิตติดจรวด / Bill Handley, แปล บุรินทร์ อัศวพิภพ
ชื่อผู้แต่ง Handley, bill
ห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ QA 11 บ339ค 2554
วันที่สร้าง 19 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม เล่ม 6 ม.4-6 / สมจิตต์ ติณจินดา,จินดา อยู่เป็นสุข
ชื่อผู้แต่ง สมจิตต์ ติณจินดา,
ห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ QA 43 ส236ค 2556
วันที่สร้าง 19 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ 2 / วีรศักดิ์ บุญทน
ชื่อผู้แต่ง วีรศักดิ์ บุญทน
ห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ TK 7864 ว837ค 2553
วันที่สร้าง 19 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คนสำเร็จ เขาพูดกันแบบไหน / Oh Su Hyang ; แปล, วุสชา เขมการโกศล
ชื่อผู้แต่ง โอ ซู ฮยัง
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ PN 4129.9.T5 อ968ค 2560
วันที่สร้าง 19 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คุณในอนาคต ต้องขอบคุณตัวเอง ที่อดทนสู้ในวันนี้ / ทัง มู่ ; แปล, ชัญญพร จาวะลา
ชื่อผู้แต่ง ทัง มู่
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ BF 636 ท339ค 2560
วันที่สร้าง 19 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?