ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561 พบ 203 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง 400 ปี ใต้ทะเลจันทบูร แหล่งโบราณคดีใต้น้ำเรือ บางกะไชย 2 = The 400 years beneath the Chanthaboon sea Bangkachai II wresk site / เอิบเปรม วัชรางกูร
ชื่อผู้แต่ง เอิบเปรม วัชรางกูร
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ CC 77.U5 อ922ส 2560
วันที่สร้าง 15 ส.ค. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ ภาพยนตร์
ชื่อเรื่อง ก้าวเกินพอ [videorecording] / สนับสนุน, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ; จัดทำ, บริษัท อสมท
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ MV1326
วันที่สร้าง 15 ส.ค. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: ติดต่อเจ้าหน้าที่ (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คดีสำคัญที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูล พ.ศ. 2543-2557 / ผู้จัดทำ, พัชรี มีนสุข ... [และคนอื่นๆ]
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ KPT 2764 ค134 2560
วันที่สร้าง 15 ส.ค. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ ภาพยนตร์
ชื่อเรื่อง คนตระกูลสุข [videorecording] / สนับสนุน, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ; จัดทำ, บริษัท อสมท
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ MV1327
วันที่สร้าง 15 ส.ค. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: ติดต่อเจ้าหน้าที่ (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและแหล่งมรดกทางธรรมชาติเป็นแหล่งมรดกโลก / เรียบเรียง, เกรียงไกร เกิดสิริ, อิสรชัย บูรณะอรรจน์
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ G 140.5 ค695 2561
วันที่สร้าง 15 ส.ค. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ ภาพยนตร์
ชื่อเรื่อง รอยทางปณิธาน [videorecording] / สนับสนุน, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ; จัดทำ, บริษัท อสมท
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ MV1325
วันที่สร้าง 15 ส.ค. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: ติดต่อเจ้าหน้าที่ (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เทวะวงศ์ฯ สาร : หนังสือรวบรวมบทความวิชาการของสถาบันการจ่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ / สภาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงต่างประเทศ
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ JX 1579.5 ท644 2553
วันที่สร้าง 15 ส.ค. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ฉบับประชาชน = Thailand eduction scheme in brief / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ LC 71.2 ผ931 2560
วันที่สร้าง 15 ส.ค. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ ภาพยนตร์
ชื่อเรื่อง Ameera [videorecording] = สวยพันธุ์ดุ / ลิขสิทธิ์และจัดจำหน่ายโดย บริษัท เอ็ม วี ดี
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ MV1303
วันที่สร้าง 14 ส.ค. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: ติดต่อเจ้าหน้าที่ (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ ภาพยนตร์
ชื่อเรื่อง Chronicle of a blood merchant [videorecording] = ในดวงใจพ่อ / ลิขสิทธิ์และจัดจำหน่ายโดย บริษัท เอ็ม วี ดี
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ MV1304
วันที่สร้าง 14 ส.ค. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: ติดต่อเจ้าหน้าที่ (1 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?