ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562 พบ 233 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ชื่อเรื่อง Body art [electronic resource] / Alix Wood
ชื่อผู้แต่ง Wood, Alix
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ N 6494.B63 W873b 2015
วันที่สร้าง 16 ก.ย. 2562
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ชื่อเรื่อง Business models for renewable energy initiatives [electronic resource] : emerging research and opportunities / Adrian Tantau, Robert Staiger
ชื่อผู้แต่ง Tanțău, Adrian Dumitru
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ HD 9502.E852 T169b 2018
วันที่สร้าง 16 ก.ย. 2562
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ชื่อเรื่อง Business plans handbook [electronic resource] : a compilation of business plans developed by individuals throughout North America / project editor, Donna Craft
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ HD 62.7 B979 2018
วันที่สร้าง 16 ก.ย. 2562
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ชื่อเรื่อง Computer architecture [electronic resource] : a quantitative approach / John L. Hennessy, David A. Patterson
ชื่อผู้แต่ง Hennessy, John L.
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ QA 76.9.A73 H515c 2019
วันที่สร้าง 16 ก.ย. 2562
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ชื่อเรื่อง Dental care and oral health sourcebook [electronic resource] : basic consumer health information about caring for the mouth and teeth, including facts about dental hygiene and routine care guidelines, fluoride, sealants, tooth whitening systems, cavities, root canals, extractions, implants, veneers, dentures, and orthodontic and orofacial procedures : along with information about periodontal (gum) disease, canker sores, dry mouth, temporomandibular joint and muscle disorders (TMJ), oral cancer, and other conditions that impact oral health, suggestions for finding and financing care, a glossary of related terms, and directories of additional resources.
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ WU 80 D414 2016
วันที่สร้าง 16 ก.ย. 2562
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ชื่อเรื่อง Environmental carbon footprints [electronic resource] : industrial case studies / edited by Subramanian Senthilkannan Muthu
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ TD 885.5.G73 E61 2018
วันที่สร้าง 16 ก.ย. 2562
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ชื่อเรื่อง Examining ecology [electronic resource] : exercises in environmental biology and conservation / Paul A. Rees
ชื่อผู้แต่ง Rees, Paul A.
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ QH 541 R328e 2018
วันที่สร้าง 16 ก.ย. 2562
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ชื่อเรื่อง Farm animals [electronic resource] / Kim Masters Evans
ชื่อผู้แต่ง Evans, Kim Masters
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ SF 75.5 E92f 2018
วันที่สร้าง 16 ก.ย. 2562
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ชื่อเรื่อง Flowers [electronic resource] / Annette Whipple ; edited by Keli Sipperley
ชื่อผู้แต่ง Whipple, Annette
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ QK 653 W573f 2018
วันที่สร้าง 16 ก.ย. 2562
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ชื่อเรื่อง Food systems sustainability and environmental policies in modern economies [electronic resource] / Abiodun Elijah Obayelu, [editor]
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ HD 9000.5 F686 2018
วันที่สร้าง 16 ก.ย. 2562
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?