ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564 พบ 22 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง English Writing : คู่มือฝึกเขียนเรียงความ รายงาน บทความวิจัย จดหมายสมัครงาน แบบมืออาชีพ / ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์
ห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ PE 1409 อ482 2563
วันที่สร้าง 20 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Grammar บ้าพลัง (ฉบับสมบูรณ์มาก) / B TEAM
ห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ PE 1112 ก885 2562
วันที่สร้าง 20 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อสร้างความหมายใหม่ในการเรียนรู้ : เชื่อมโลกและห้องเรียนไว้ด้วยกัน / วรรณดี สุทธินรากร
ชื่อผู้แต่ง วรรณดี สุทธินรากร
ห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ LB 1028 ว247ก 2563
วันที่สร้าง 20 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง จบกันที ! ฟิสิกส์ / ทีมงาน Superposition ; บรรณาธิการ, ปิยะฤทธิ์ อิทธิชัยวงศ์
ห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ QC 21.2 จ144 2563
วันที่สร้าง 20 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ทบทวน ฝึกฝน พัฒนา ฟื้นฟู ภาษาอังกฤษ / พจนารถ พจนาพิทักษ์
ชื่อผู้แต่ง พจนารถ พจนาพิทักษ์
ห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ PE 1131 พ175ท 2562
วันที่สร้าง 20 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ทฤษฎีและวิธีวิทยาของการวิจัยวัฒนธรรม : การทะลุกรอบและกับดักของความคิดแบบคู่ตรงกันข้าม / อานันท์ กาญจนพันธุ์
ชื่อผู้แต่ง อานันท์ กาญจนพันธุ์
ห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ H 62 อ624ท 2563
วันที่สร้าง 20 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง แบบเรียนภาษาจีนขั้นต้น.
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้
เลขหมู่ PL 1129.T5 บ892 [2550]
วันที่สร้าง 20 เม.ย. 2564

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Error check จับจุดผิด พิชิตข้อสอบ Error by ดร.พี่นุ้ย / สมิตา หมวดทอง, เจตน์สฤษฎิ์ สิงห์เสถียร
ชื่อผู้แต่ง สมิตา หมวดทอง
ห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ PE 1131 ส312อ 2561
วันที่สร้าง 19 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง จำสูตรได้ ใช้สูตรเป็น คณิต ม.ปลาย / ชิดชนก ตั้งบุญอนุสรณ์
ชื่อผู้แต่ง ชิดชนก ตั้งบุญอนุสรณ์
ห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ QA 41 ช544จ 2561
วันที่สร้าง 19 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง สรุป คณิต ม.ต้น เล่มเดียวจบ ครบทุกเรื่อง / ศิณีนาถ เครือเตียว
ชื่อผู้แต่ง ศิณีนาถ เครือเตียว
ห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ QA 107.2 ศ431ส 2562
วันที่สร้าง 19 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

123
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?