ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561 พบ 419 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Atlas of world geography
ห้องสมุด ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ กทม.
เลขหมู่ G 1021 A881 2000
วันที่สร้าง 20 ต.ค. 2561
ทรัพยากร
ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ กทม.
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Case studies in finance : managing for corporate value creation / Robert F. Bruner
ชื่อผู้แต่ง Bruner, Robert F.,1949-
ห้องสมุด ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ กทม.
เลขหมู่ HG 4015.5 B894c 1994
วันที่สร้าง 20 ต.ค. 2561
ทรัพยากร
ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ กทม.
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง E-commerce : business, technology, society / Kenneth C. Laudon, Carol Guercio Traver
ชื่อผู้แต่ง Laudon, Kenneth C.,1944-
ห้องสมุด ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ กทม.
เลขหมู่ HF 5548.32 L372e 2007
วันที่สร้าง 20 ต.ค. 2561
ทรัพยากร
ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ กทม.
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Elementary statistics / Robert Johnson, Patricia Kuby
ชื่อผู้แต่ง Johnson, Robert.1939-
ห้องสมุด ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ กทม.
เลขหมู่ QA 276.12 J66e 2007
วันที่สร้าง 20 ต.ค. 2561
ทรัพยากร
ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ กทม.
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Essentials of criminal justice / Larry J. Siegel
ชื่อผู้แต่ง Siegel, Larry J.
ห้องสมุด ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ กทม.
เลขหมู่ HV 9950 S571e 2007
วันที่สร้าง 20 ต.ค. 2561
ทรัพยากร
ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ กทม.
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Family therapy : an overview / Irene Goldenberg, Herbert Goldenberg
ชื่อผู้แต่ง Goldenberg, Irene
ห้องสมุด ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ กทม.
เลขหมู่ RC 488.5 G618f 2000
วันที่สร้าง 20 ต.ค. 2561
ทรัพยากร
ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ กทม.
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Financial management / George A. Aragon.
ชื่อผู้แต่ง Aragon, George A.
ห้องสมุด ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ กทม.
เลขหมู่ HG 4026 A659f 1986
วันที่สร้าง 20 ต.ค. 2561
ทรัพยากร
ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ กทม.
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Foundations of financial management / Stanley B. Block, Geoffrey A. Hirt
ชื่อผู้แต่ง Block, Stanley B.
ห้องสมุด ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ กทม.
เลขหมู่ HG 4015.5 B651f 1997
วันที่สร้าง 20 ต.ค. 2561
ทรัพยากร
ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ กทม.
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Foundations of financial management / Stanley B. Block, Geoffrey A. Hirt
ชื่อผู้แต่ง Block, Stanley B.
ห้องสมุด ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ กทม.
เลขหมู่ HG 4015.5 B651f 2002
วันที่สร้าง 20 ต.ค. 2561
ทรัพยากร
ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ กทม.
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Fundamentals of corporate finance / Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan
ชื่อผู้แต่ง Ross, Stephen A.
ห้องสมุด ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ กทม.
เลขหมู่ HG 4026 R826f 2010
วันที่สร้าง 20 ต.ค. 2561
ทรัพยากร
ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ กทม.
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?