ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563 พบ 77 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Physics quick & easy 2 = แม่เหล็ก - ไฟฟ้า สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย / วีรวุฒิ สถิตอภิบาลกุล
ชื่อผู้แต่ง วีรวุฒิ สถิตอภิบาลกุล
ห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ QC 21.2 ว836ฟ 2558
วันที่สร้าง 18 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (2 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Physics quick & easy 3 = ของไหลและความร้อน สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย / วีรวุฒิ สถิตอภิบาลกุล
ชื่อผู้แต่ง วีรวุฒิ สถิตอภิบาลกุล
ห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ QC 21.2 ว836ฟ 2559
วันที่สร้าง 18 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (2 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ = Human behavioral development / ไหมไทย ไชยพันธุ์
ชื่อผู้แต่ง ไหมไทย ไชยพันธุ์
ห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ HM 251 ห952ก 2562
วันที่สร้าง 18 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การให้การปรึกษาวัยรุ่น = Adolescent counseling / เพ็ญนภา กุลนภาดล
ชื่อผู้แต่ง เพ็ญนภา กุลนภาดล
ห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ BF 724 พ887ก 2559
วันที่สร้าง 18 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือส่งเสริม TQM = TQM promotion guidebook / Hitoshi Kume ; แปล, สุจริต คูณธนกุลวงศ์
ชื่อผู้แต่ง คูมิ, ฮิโตชิ
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ HD 62.15 ค695ค 2544
วันที่สร้าง 17 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (4 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พืชสมุนไพรในประเทศไทย ตอนที่ 4 / ณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ ... [และคนอื่น ๆ]
ชื่อผู้แต่ง ณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์
ห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ QK 99.T5 ณ999พ 2558
วันที่สร้าง 17 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง หลักกฎหมายภาษีอากร = The Principles of tax law / ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
ชื่อผู้แต่ง ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์
เลขหมู่ KPT3550 ด476ห 2555
วันที่สร้าง 17 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง อาหารต้านอัลไซเมอร์ / ศัลยา คงสมบูรณ์เวช
ชื่อผู้แต่ง ศัลยา คงสมบูรณ์เวช
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ WT 155 ศ339อ 2555
วันที่สร้าง 17 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง บริหารโครงการสู่ความสำเร็จด้วย Microsoft Project 2000 / พวงแก้ว แสงตระกูลเจริญ, จีรบูรณ์ นิจสุชัด, ชิษณุพงศ์ ธัญญลักษณ์
ชื่อผู้แต่ง พวงแก้ว แสงตระกูลเจริญ
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ HD 69.P75 พ462บ [2543]
วันที่สร้าง 14 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (2 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การบัญชีเพื่อการจัดการ / อรวรรณ กิจปราชญ์
ชื่อผู้แต่ง อรวรรณ กิจปราชญ์
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ HF 5655.T5 อ372ก 2543
วันที่สร้าง 13 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

12345678
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?