สื่อโสตใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
สื่อโสตใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561 พบ 77 รายการ
1 ประเภทวัสดุ ภาพยนตร์
ชื่อเรื่อง ก้าวเกินพอ [videorecording] / สนับสนุน, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ; จัดทำ, บริษัท อสมท
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ MV1326
วันที่สร้าง 15 ส.ค. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: ติดต่อเจ้าหน้าที่ (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ ภาพยนตร์
ชื่อเรื่อง คนตระกูลสุข [videorecording] / สนับสนุน, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ; จัดทำ, บริษัท อสมท
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ MV1327
วันที่สร้าง 15 ส.ค. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: ติดต่อเจ้าหน้าที่ (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ ภาพยนตร์
ชื่อเรื่อง รอยทางปณิธาน [videorecording] / สนับสนุน, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ; จัดทำ, บริษัท อสมท
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ MV1325
วันที่สร้าง 15 ส.ค. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: ติดต่อเจ้าหน้าที่ (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ ภาพยนตร์
ชื่อเรื่อง Ameera [videorecording] = สวยพันธุ์ดุ / ลิขสิทธิ์และจัดจำหน่ายโดย บริษัท เอ็ม วี ดี
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ MV1303
วันที่สร้าง 14 ส.ค. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: ติดต่อเจ้าหน้าที่ (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ ภาพยนตร์
ชื่อเรื่อง Chronicle of a blood merchant [videorecording] = ในดวงใจพ่อ / ลิขสิทธิ์และจัดจำหน่ายโดย บริษัท เอ็ม วี ดี
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ MV1304
วันที่สร้าง 14 ส.ค. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: ติดต่อเจ้าหน้าที่ (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ ภาพยนตร์
ชื่อเรื่อง Cop car [videorecording] = ล่าไม่เลี้ยง / ลิขสิทธิ์และจัดจำหน่ายโดย บริษัท บูมเมอแรง ออนไลน์
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ MV1311
วันที่สร้าง 14 ส.ค. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: ติดต่อเจ้าหน้าที่ (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ ภาพยนตร์
ชื่อเรื่อง Cub [videorecording] = ปิดค่ายเชือด / ลิขสิทธิ์และจัดจำหน่ายโดย บริษัท บูมเมอแรง ออนไลน์
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ MV1317
วันที่สร้าง 14 ส.ค. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: ติดต่อเจ้าหน้าที่ (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ ภาพยนตร์
ชื่อเรื่อง Deepwater horizon [videorecording] = ฝ่าวิบัติเพลิงนรก / ลิขสิทธิ์และจัดจำหน่ายโดย บริษัท แฮปปี้ โฮม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ MV1324
วันที่สร้าง 14 ส.ค. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: ติดต่อเจ้าหน้าที่ (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ ภาพยนตร์
ชื่อเรื่อง Good kill [videorecording] = โดรนพิฆาต ล่าพลิกโลก / ลิขสิทธิ์และจัดจำหน่ายโดย บริษัท บูมเมอแรง ออนไลน์
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ MV1314
วันที่สร้าง 14 ส.ค. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: ติดต่อเจ้าหน้าที่ (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ ภาพยนตร์
ชื่อเรื่อง Help I shrunk my teacher [videorecording] / ลิขสิทธิ์และจัดจำหน่ายโดย บริษัท บูมเมอแรง ออนไลน์
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ MV1312
วันที่สร้าง 14 ส.ค. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: ติดต่อเจ้าหน้าที่ (1 เล่ม)

12345678
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?