ที่ได้รับล่าสุด
กลับ การจัดเรียง: รูปแบบการแสดงผล:
วารสารที่ได้รับแล้วของ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา (upclm)

ได้รับแล้ว
วันที่ 09 ต.ค. 2563
ปีที่ 17 ฉบับที่ 2

ได้รับแล้ว
วันที่ 09 ก.ย. 2563
ปีที่ 17 ฉบับที่ 1

ได้รับแล้ว
วันที่ 15 มิ.ย. 2563
ปีที่ 16 ฉบับที่ 6

ได้รับแล้ว
วันที่ 20 พ.ค. 2563
ปีที่ 16 ฉบับที่ 5

ได้รับแล้ว
วันที่ 20 พ.ย. 2562
ปีที่ 16 ฉบับที่ 4

ได้รับแล้ว
วันที่ 16 ต.ค. 2562
ปีที่ 16 ฉบับที่ 3

ได้รับแล้ว
วันที่ 24 ก.ย. 2562
ปีที่ 16 ฉบับที่ 2

ได้รับแล้ว
วันที่ 18 มิ.ย. 2562
ปีที่ 16 ฉบับที่ 1

ได้รับแล้ว
วันที่ 04 ม.ค. 2562
ปีที่ 15 ฉบับที่ 6

ได้รับแล้ว
วันที่ 19 ธ.ค. 2561
ปีที่ 15 ฉบับที่ 5

ได้รับแล้ว
วันที่ 27 พ.ย. 2561
ปีที่ 15 ฉบับที่ 4

ได้รับแล้ว
วันที่ 04 ก.ย. 2561
ปีที่ 15 ฉบับที่ 3

ได้รับแล้ว
วันที่ 18 ก.ค. 2561
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2

ได้รับแล้ว
วันที่ 18 ก.ค. 2561
ปีที่ 14 ฉบับที่ 5

ได้รับแล้ว
วันที่ 18 ก.ค. 2561
ปีที่ 14 ฉบับที่ 4

ได้รับแล้ว
วันที่ 18 ก.ค. 2561
ปีที่ 14 ฉบับที่ 3

ได้รับแล้ว
วันที่ 18 ก.ค. 2561
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?