ที่ได้รับล่าสุด
กลับ การจัดเรียง: รูปแบบการแสดงผล:
วารสารที่ได้รับแล้วของ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา (upclm)
May 2020
ได้รับแล้ว
วันที่ 15 มิ.ย. 2563
ปีที่ 103 ฉบับที่ 5 Supplement
May 2020
ได้รับแล้ว
วันที่ 15 มิ.ย. 2563
ปีที่ 103 ฉบับที่ 5
April 2020
ได้รับแล้ว
วันที่ 20 พ.ค. 2563
ปีที่ 103 ฉบับที่ 4
April 2020
ได้รับแล้ว
วันที่ 20 พ.ค. 2563
ปีที่ 103 ฉบับที่ 4 Supplement
March 2020
ได้รับแล้ว
วันที่ 17 เม.ย. 2563
ปีที่ 103 ฉบับที่ 3
March 2020
ได้รับแล้ว
วันที่ 17 เม.ย. 2563
ปีที่ 103 ฉบับที่ 3 Supplement
February 2020
ได้รับแล้ว
วันที่ 12 มี.ค. 2563
ปีที่ 103 ฉบับที่ 2
February 2020
ได้รับแล้ว
วันที่ 10 มี.ค. 2563
ปีที่ 103 ฉบับที่ 2 Supplement
January 2020
ได้รับแล้ว
วันที่ 05 ก.พ. 2563
ปีที่ 103 ฉบับที่ 1
January 2020
ได้รับแล้ว
วันที่ 11 ก.พ. 2563
ปีที่ 103 ฉบับที่ 1 Supplement
December 2019
ได้รับแล้ว
วันที่ 14 ม.ค. 2563
ปีที่ 102 ฉบับที่ 12
November 2019
ได้รับแล้ว
วันที่ 20 ธ.ค. 2562
ปีที่ 102 ฉบับที่ 11
October 2019
ได้รับแล้ว
วันที่ 03 ม.ค. 2563
ปีที่ 102 ฉบับที่ 10 Supplement
October 2019
ได้รับแล้ว
วันที่ 14 พ.ย. 2562
ปีที่ 102 ฉบับที่ 10
September 2019
ได้รับแล้ว
วันที่ 15 ต.ค. 2562
ปีที่ 102 ฉบับที่ 9
September 2019
ได้รับแล้ว
วันที่ 14 พ.ย. 2562
ปีที่ 102 ฉบับที่ 9 Supplement
August 2019
ได้รับแล้ว
วันที่ 03 ต.ค. 2562
ปีที่ 102 ฉบับที่ 8
August 2019
ได้รับแล้ว
วันที่ 30 ก.ย. 2562
ปีที่ 102 ฉบับที่ 8 Supplement
July 2019
ได้รับแล้ว
วันที่ 15 ส.ค. 2562
ปีที่ 102 ฉบับที่ 7
July 2019
ได้รับแล้ว
วันที่ 28 ส.ค. 2562
ปีที่ 102 ฉบับที่ 7 Supplement
July 2019
ได้รับแล้ว
วันที่ 04 ก.ย. 2562
ปีที่ 102 ฉบับที่ 6 Supplement
May 2019
ได้รับแล้ว
วันที่ 24 ก.ย. 2562
ปีที่ 102 ฉบับที่ 5 Supplement
May 2019
ได้รับแล้ว
วันที่ 18 มิ.ย. 2562
ปีที่ 102 ฉบับที่ 5
April 2019
ได้รับแล้ว
วันที่ 28 พ.ค. 2562
ปีที่ 102 ฉบับที่ 4
May 2019
ได้รับแล้ว
วันที่ 24 ก.ค. 2562
ปีที่ 102 ฉบับที่ 4 Supplement
March 2019
ได้รับแล้ว
วันที่ 26 เม.ย. 2562
ปีที่ 102 ฉบับที่ 3
March 2019
ได้รับแล้ว
วันที่ 27 มิ.ย. 2562
ปีที่ 102 ฉบับที่ 3 Supplement
February 2019
ได้รับแล้ว
วันที่ 20 มี.ค. 2562
ปีที่ 102 ฉบับที่ 2
February 2019
ได้รับแล้ว
วันที่ 01 พ.ค. 2562
ปีที่ 102 ฉบับที่ 2 Supplement
January 2019
ได้รับแล้ว
วันที่ 13 ก.พ. 2562
ปีที่ 102 ฉบับที่ 1
January 2019
ได้รับแล้ว
วันที่ 06 มี.ค. 2562
ปีที่ 102 ฉบับที่ 1 Supplement
December 2018
ได้รับแล้ว
วันที่ 25 ม.ค. 2562
ปีที่ 101 ฉบับที่ 12
November 2018
ได้รับแล้ว
วันที่ 04 ม.ค. 2562
ปีที่ 101 ฉบับที่ 11
October 2018
ได้รับแล้ว
วันที่ 14 พ.ย. 2561
ปีที่ 101 ฉบับที่ 10
September 2018
ได้รับแล้ว
วันที่ 05 ต.ค. 2561
ปีที่ 101 ฉบับที่ 9
September 2018
ได้รับแล้ว
วันที่ 28 ธ.ค. 2561
ปีที่ 101 ฉบับที่ 9 Supplement
August 2018
ได้รับแล้ว
วันที่ 12 ก.ย. 2561
ปีที่ 101 ฉบับที่ 8
August 2018
ได้รับแล้ว
วันที่ 12 พ.ย. 2561
ปีที่ 101 ฉบับที่ 8 Supplement
July 2018
ได้รับแล้ว
วันที่ 18 ก.ย. 2561
ปีที่ 101 ฉบับที่ 7
July 2018
ได้รับแล้ว
วันที่ 25 ม.ค. 2562
ปีที่ 101 ฉบับที่ 7 Supplement
June 2018
ได้รับแล้ว
วันที่ 12 พ.ย. 2561
ปีที่ 101 ฉบับที่ 6 Supplement
June 2018
ได้รับแล้ว
วันที่ 07 ส.ค. 2561
ปีที่ 101 ฉบับที่ 6
May 2018
ได้รับแล้ว
วันที่ 20 ก.ค. 2561
ปีที่ 101 ฉบับที่ 5
May 2018
ได้รับแล้ว
วันที่ 21 ม.ค. 2562
ปีที่ 101 ฉบับที่ 5 Supplement
April 2018
ได้รับแล้ว
วันที่ 19 มิ.ย. 2561
ปีที่ 101 ฉบับที่ 4 Supplement
April 2018
ได้รับแล้ว
วันที่ 15 มิ.ย. 2561
ปีที่ 101 ฉบับที่ 4
March 2018
ได้รับแล้ว
วันที่ 12 พ.ย. 2561
ปีที่ 101 ฉบับที่ 3 Supplement
March 2018
ได้รับแล้ว
วันที่ 06 มิ.ย. 2561
ปีที่ 101 ฉบับที่ 3
February 2018
ได้รับแล้ว
วันที่ 25 เม.ย. 2561
ปีที่ 101 ฉบับที่ 2
February 2018
ได้รับแล้ว
วันที่ 19 มิ.ย. 2561
ปีที่ 101 ฉบับที่ 2 Supplement
January 2018
ได้รับแล้ว
วันที่ 12 มี.ค. 2561
ปีที่ 101 ฉบับที่ 1
January 2018
ได้รับแล้ว
วันที่ 04 ก.ย. 2561
ปีที่ 101 ฉบับที่ 1Supplement
December 2017
ได้รับแล้ว
วันที่ 27 ก.พ. 2561
ปีที่ 100 ฉบับที่ 12
November 2017
ได้รับแล้ว
วันที่ 20 ธ.ค. 2560
ปีที่ 100 ฉบับที่ 11
October 2017
ได้รับแล้ว
วันที่ 03 พ.ย. 2560
ปีที่ 100 ฉบับที่ 10
September 2017
ได้รับแล้ว
วันที่ 19 มิ.ย. 2561
ปีที่ 100 ฉบับที่ 9 Supplement
September 2017
ได้รับแล้ว
วันที่ 21 ก.ย. 2560
ปีที่ 100 ฉบับที่ 9
August 2017
ได้รับแล้ว
วันที่ 28 ส.ค. 2560
ปีที่ 100 ฉบับที่ 8
August 2017
ได้รับแล้ว
วันที่ 14 มี.ค. 2561
ปีที่ 100 ฉบับที่ 8 Supplement
July 2017
ได้รับแล้ว
วันที่ 27 ก.ค. 2560
ปีที่ 100 ฉบับที่ 7
July 2017
ได้รับแล้ว
วันที่ 28 พ.ย. 2560
ปีที่ 100 ฉบับที่ 7 Supplement
June 2017
ได้รับแล้ว
วันที่ 19 ก.พ. 2561
ปีที่ 100 ฉบับที่ 6 Supplement
June 2017
ได้รับแล้ว
วันที่ 18 ก.ค. 2560
ปีที่ 100 ฉบับที่ 6
May 2017
ได้รับแล้ว
วันที่ 18 ก.ค. 2560
ปีที่ 100 ฉบับที่ 5
May 2017
ได้รับแล้ว
วันที่ 15 พ.ย. 2560
ปีที่ 100 ฉบับที่ 5 Supplement
April 2017
ได้รับแล้ว
วันที่ 01 มิ.ย. 2560
ปีที่ 100 ฉบับที่ 4
April 2017
ได้รับแล้ว
วันที่ 19 ก.พ. 2561
ปีที่ 100 ฉบับที่ 4 Supplement
March 2017
ได้รับแล้ว
วันที่ 01 มิ.ย. 2560
ปีที่ 100 ฉบับที่ 3
February 2017
ได้รับแล้ว
วันที่ 14 มิ.ย. 2560
ปีที่ 100 ฉบับที่ 2 Supplement
February 2017
ได้รับแล้ว
วันที่ 05 พ.ค. 2560
ปีที่ 100 ฉบับที่ 2
March 2017
ได้รับแล้ว
วันที่ 27 ก.ค. 2560
ปีที่ 100 ฉบับที่ 2 Supplement
January 2017
ได้รับแล้ว
วันที่ 06 มิ.ย. 2560
ปีที่ 100 ฉบับที่ 1 Supplement
January 2017
ได้รับแล้ว
วันที่ 05 พ.ค. 2560
ปีที่ 100 ฉบับที่ 1
December 2016
ได้รับแล้ว
วันที่ 03 เม.ย. 2560
ปีที่ 99 ฉบับที่ 12
November 2016
ได้รับแล้ว
วันที่ 03 เม.ย. 2560
ปีที่ 99 ฉบับที่ 11
October 2016
ได้รับแล้ว
วันที่ 03 เม.ย. 2560
ปีที่ 99 ฉบับที่ 10
September 2016
ได้รับแล้ว
วันที่ 03 เม.ย. 2560
ปีที่ 99 ฉบับที่ 9
August 2016
ได้รับแล้ว
วันที่ 03 เม.ย. 2560
ปีที่ 99 ฉบับที่ 8 +sup
July 2016
ได้รับแล้ว
วันที่ 03 เม.ย. 2560
ปีที่ 99 ฉบับที่ 7
June 2016
ได้รับแล้ว
วันที่ 03 เม.ย. 2560
ปีที่ 99 ฉบับที่ 6
May 2016
ได้รับแล้ว
วันที่ 03 เม.ย. 2560
ปีที่ 99 ฉบับที่ 5
April 2016
ได้รับแล้ว
วันที่ 03 เม.ย. 2560
ปีที่ 99 ฉบับที่ 4
March 2016
ได้รับแล้ว
วันที่ 03 เม.ย. 2560
ปีที่ 99 ฉบับที่ 3
February 2016
ได้รับแล้ว
วันที่ 03 เม.ย. 2560
ปีที่ 99 ฉบับที่ 2
January 2016
ได้รับแล้ว
วันที่ 25 ธ.ค. 2558
ปีที่ 99 ฉบับที่ 1 +sup
December 2015
ได้รับแล้ว
วันที่ 08 ก.พ. 2559
ปีที่ 98 ฉบับที่ 12
November 2015
ได้รับแล้ว
วันที่ 25 ธ.ค. 2558
ปีที่ 98 ฉบับที่ 11
October 2015
ได้รับแล้ว
วันที่ 09 พ.ย. 2558
ปีที่ 98 ฉบับที่ 10
September 2015
ได้รับแล้ว
วันที่ 01 ต.ค. 2558
ปีที่ 98 ฉบับที่ 9 +sup
August 2015
ได้รับแล้ว
วันที่ 25 ส.ค. 2558
ปีที่ 98 ฉบับที่ 8+sup
July 2015
ได้รับแล้ว
วันที่ 22 ก.ค. 2558
ปีที่ 98 ฉบับที่ 7 +sup
June 2015
ได้รับแล้ว
วันที่ 24 มิ.ย. 2558
ปีที่ 98 ฉบับที่ 6 +sup
May 2015
ได้รับแล้ว
วันที่ 12 มิ.ย. 2558
ปีที่ 98 ฉบับที่ 5+sup
March 2015
ได้รับแล้ว
วันที่ 18 มิ.ย. 2558
ปีที่ 98 ฉบับที่ 3+sup
February 2015
ได้รับแล้ว
วันที่ 02 เม.ย. 2558
ปีที่ 98 ฉบับที่ 2 +sup
January 2015
ได้รับแล้ว
วันที่ 11 ก.พ. 2558
ปีที่ 98 ฉบับที่ 1
December 2014
ได้รับแล้ว
วันที่ 11 ก.พ. 2558
ปีที่ 97 ฉบับที่ 12
November 2014
ได้รับแล้ว
วันที่ 06 ก.พ. 2558
ปีที่ 97 ฉบับที่ 11
October 2014
ได้รับแล้ว
วันที่ 14 ม.ค. 2558
ปีที่ 97 ฉบับที่ 10
September 2014
ได้รับแล้ว
วันที่ 14 ม.ค. 2558
ปีที่ 97 ฉบับที่ 9
August 2014
ได้รับแล้ว
วันที่ 14 ม.ค. 2558
ปีที่ 97 ฉบับที่ 8
July 2014
ได้รับแล้ว
วันที่ 14 ม.ค. 2558
ปีที่ 97 ฉบับที่ 7
June 2014
ได้รับแล้ว
วันที่ 14 ม.ค. 2558
ปีที่ 97 ฉบับที่ 6
May 2014
ได้รับแล้ว
วันที่ 14 ม.ค. 2558
ปีที่ 97 ฉบับที่ 5
April 2014
ได้รับแล้ว
วันที่ 14 ม.ค. 2558
ปีที่ 97 ฉบับที่ 4
March 2014
ได้รับแล้ว
วันที่ 14 ม.ค. 2558
ปีที่ 97 ฉบับที่ 3
February 2014
ได้รับแล้ว
วันที่ 14 ม.ค. 2558
ปีที่ 97 ฉบับที่ 2
January 2014
ได้รับแล้ว
วันที่ 14 ม.ค. 2558
ปีที่ 97 ฉบับที่ 1
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?