ที่ได้รับล่าสุด
กลับ การจัดเรียง: รูปแบบการแสดงผล:
วารสารที่ได้รับแล้วของ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา (upclm)
June 2020
ได้รับแล้ว
วันที่ 15 มิ.ย. 2563
ปีที่ 20 ฉบับที่ 238
May 2020
ได้รับแล้ว
วันที่ 20 พ.ค. 2563
ปีที่ 20 ฉบับที่ 237
April 2020
ได้รับแล้ว
วันที่ 17 เม.ย. 2563
ปีที่ 20 ฉบับที่ 236
March 2020
ได้รับแล้ว
วันที่ 12 มี.ค. 2563
ปีที่ 20 ฉบับที่ 235
February 2020
ได้รับแล้ว
วันที่ 11 ก.พ. 2563
ปีที่ 20 ฉบับที่ 234
January 2020
ได้รับแล้ว
วันที่ 17 ม.ค. 2563
ปีที่ 20 ฉบับที่ 233
December 2017
ได้รับแล้ว
วันที่ 06 มิ.ย. 2560
ปีที่ 17 ฉบับที่ 208
November 2017
ได้รับแล้ว
วันที่ 28 พ.ย. 2560
ปีที่ 17 ฉบับที่ 207
October 2017
ได้รับแล้ว
วันที่ 03 พ.ย. 2560
ปีที่ 17 ฉบับที่ 206
September 2017
ได้รับแล้ว
วันที่ 05 ต.ค. 2560
ปีที่ 17 ฉบับที่ 205
August 2017
ได้รับแล้ว
วันที่ 30 ส.ค. 2560
ปีที่ 17 ฉบับที่ 204
July 2017
ได้รับแล้ว
วันที่ 27 ก.ค. 2560
ปีที่ 17 ฉบับที่ 203
June 2017
ได้รับแล้ว
วันที่ 18 ก.ค. 2560
ปีที่ 17 ฉบับที่ 202
May 2017
ได้รับแล้ว
วันที่ 06 มิ.ย. 2560
ปีที่ 17 ฉบับที่ 201
April 2017
ได้รับแล้ว
วันที่ 18 พ.ค. 2560
ปีที่ 17 ฉบับที่ 200
March 2017
ได้รับแล้ว
วันที่ 23 มี.ค. 2560
ปีที่ 17 ฉบับที่ 199
February 2017
ได้รับแล้ว
วันที่ 23 มี.ค. 2560
ปีที่ 17 ฉบับที่ 198
January 2017
ได้รับแล้ว
วันที่ 23 มี.ค. 2560
ปีที่ 17 ฉบับที่ 197
December 2016
ได้รับแล้ว
วันที่ 23 มี.ค. 2560
ปีที่ 16 ฉบับที่ 196
November 2016
ได้รับแล้ว
วันที่ 23 มี.ค. 2560
ปีที่ 16 ฉบับที่ 195
October 2016
ได้รับแล้ว
วันที่ 23 มี.ค. 2560
ปีที่ 16 ฉบับที่ 194
September 2016
ได้รับแล้ว
วันที่ 23 มี.ค. 2560
ปีที่ 16 ฉบับที่ 193
August 2016
ได้รับแล้ว
วันที่ 23 มี.ค. 2560
ปีที่ 16 ฉบับที่ 192
July 2016
ได้รับแล้ว
วันที่ 23 มี.ค. 2560
ปีที่ 16 ฉบับที่ 191
June 2016
ได้รับแล้ว
วันที่ 23 มี.ค. 2560
ปีที่ 16 ฉบับที่ 190
May 2016
ได้รับแล้ว
วันที่ 23 มี.ค. 2560
ปีที่ 16 ฉบับที่ 189
April 2016
ได้รับแล้ว
วันที่ 23 มี.ค. 2560
ปีที่ 16 ฉบับที่ 188
March 2016
ได้รับแล้ว
วันที่ 23 มี.ค. 2560
ปีที่ 16 ฉบับที่ 187
February 2016
ได้รับแล้ว
วันที่ 23 มี.ค. 2560
ปีที่ 16 ฉบับที่ 186
January 2016
ได้รับแล้ว
วันที่ 27 ม.ค. 2559
ปีที่ 16 ฉบับที่ 185
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?