ที่ได้รับล่าสุด
กลับ การจัดเรียง: รูปแบบการแสดงผล:
วารสารที่ได้รับแล้วของ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา (upclm)
2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 10 ก.พ. 2564
Vol. 42 No. 5
2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 05 ม.ค. 2564
Vol. 42 No. 4
2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 05 ม.ค. 2564
Vol. 42 No. 3
2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 21 ธ.ค. 2563
Vol. 42 No. 2
2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 18 พ.ย. 2563
Vol. 42 No. 1
2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 29 ก.ค. 2563
Vol. 41 No. 6
2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 11 ก.พ. 2563
Vol. 41 No. 5
2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 27 พ.ย. 2562
Vol. 41 No. 4
2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 18 ก.ย. 2562
Vol. 41 No. 3
2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 28 พ.ค. 2562
Vol. 41 No. 1
2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 28 พ.ค. 2562
Vol. 40 No. 6
2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 21 ม.ค. 2562
Vol. 40 No. 5
2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 14 พ.ย. 2561
Vol. 40 No. 4
2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 26 ก.ย. 2561
Vol. 40 No. 3
2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 16 ก.ค. 2561
Vol. 40 No. 2
2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 08 มิ.ย. 2561
Vol. 40 No. 1
2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 19 ก.พ. 2561
Vol. 39 No. 6
2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 20 ธ.ค. 2560
Vol. 39 No. 5
2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 10 ต.ค. 2560
Vol. 39 No. 4
2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 22 ส.ค. 2560
Vol. 39 No. 3
2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 06 มิ.ย. 2560
Vol. 39 No. 2
2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 27 เม.ย. 2560
Vol. 39 No. 1
2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 23 มิ.ย. 2560
Vol. 38 No. 6
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?