ที่ได้รับล่าสุด
กลับ การจัดเรียง: รูปแบบการแสดงผล:
วารสารที่ได้รับแล้วของ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา (upclm)

ได้รับแล้ว
วันที่ 10 ก.ค. 2563
ปีที่ 39 ฉบับที่ 466

ได้รับแล้ว
วันที่ 15 มิ.ย. 2563
ปีที่ 39 ฉบับที่ 465

ได้รับแล้ว
วันที่ 20 พ.ค. 2563
ปีที่ 39 ฉบับที่ 464

ได้รับแล้ว
วันที่ 28 เม.ย. 2563
ปีที่ 39 ฉบับที่ 463

ได้รับแล้ว
วันที่ 04 มี.ค. 2563
ปีที่ 39 ฉบับที่ 462

ได้รับแล้ว
วันที่ 11 ก.พ. 2563
ปีที่ 39 ฉบับที่ 461

ได้รับแล้ว
วันที่ 14 ม.ค. 2563
ปีที่ 39 ฉบับที่ 460

ได้รับแล้ว
วันที่ 11 ธ.ค. 2562
ปีที่ 38 ฉบับที่ 459

ได้รับแล้ว
วันที่ 06 พ.ย. 2562
ปีที่ 38 ฉบับที่ 458

ได้รับแล้ว
วันที่ 08 ต.ค. 2562
ปีที่ 38 ฉบับที่ 457

ได้รับแล้ว
วันที่ 10 ก.ย. 2562
ปีที่ 38 ฉบับที่ 456

ได้รับแล้ว
วันที่ 15 ส.ค. 2562
ปีที่ 38 ฉบับที่ 455

ได้รับแล้ว
วันที่ 24 ก.ค. 2562
ปีที่ 38 ฉบับที่ 454

ได้รับแล้ว
วันที่ 18 มิ.ย. 2562
ปีที่ 38 ฉบับที่ 453

ได้รับแล้ว
วันที่ 03 พ.ค. 2562
ปีที่ 38 ฉบับที่ 452

ได้รับแล้ว
วันที่ 03 เม.ย. 2562
ปีที่ 38 ฉบับที่ 451

ได้รับแล้ว
วันที่ 06 มี.ค. 2562
ปีที่ 38 ฉบับที่ 450

ได้รับแล้ว
วันที่ 25 ก.พ. 2562
ปีที่ 38 ฉบับที่ 449

ได้รับแล้ว
วันที่ 03 ม.ค. 2562
ปีที่ 38 ฉบับที่ 448

ได้รับแล้ว
วันที่ 04 ธ.ค. 2561
ปีที่ 38 ฉบับที่ 447

ได้รับแล้ว
วันที่ 05 ต.ค. 2561
ปีที่ 37 ฉบับที่ 448

ได้รับแล้ว
วันที่ 12 พ.ย. 2561
ปีที่ 37 ฉบับที่ 446

ได้รับแล้ว
วันที่ 05 ต.ค. 2561
ปีที่ 37 ฉบับที่ 445

ได้รับแล้ว
วันที่ 11 ก.ย. 2561
ปีที่ 37 ฉบับที่ 444

ได้รับแล้ว
วันที่ 21 ก.ย. 2561
ปีที่ 37 ฉบับที่ 443

ได้รับแล้ว
วันที่ 18 ก.ค. 2561
ปีที่ 37 ฉบับที่ 442

ได้รับแล้ว
วันที่ 06 มิ.ย. 2561
ปีที่ 37 ฉบับที่ 441

ได้รับแล้ว
วันที่ 22 พ.ค. 2561
ปีที่ 37 ฉบับที่ 440

ได้รับแล้ว
วันที่ 20 เม.ย. 2561
ปีที่ 37 ฉบับที่ 439

ได้รับแล้ว
วันที่ 14 มี.ค. 2561
ปีที่ 37 ฉบับที่ 438

ได้รับแล้ว
วันที่ 27 ก.พ. 2561
ปีที่ 37 ฉบับที่ 437
มกราคม 2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 29 มี.ค. 2561
ปีที่ 37 ฉบับที่ 436
ธันวาคม 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 28 ก.พ. 2561
ปีที่ 37 ฉบับที่ 435
ธันวาคม 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 15 พ.ย. 2560
ปีที่ 36 ฉบับที่ 434
พฤศจิกายน 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 05 ต.ค. 2560
ปีที่ 36 ฉบับที่ 433
ตุลาคม 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 13 ก.ย. 2560
ปีที่ 36 ฉบับที่ 432
กันยายน 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 22 ส.ค. 2560
ปีที่ 36 ฉบับที่ 431
สิงหาคม 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 27 ก.ค. 2560
ปีที่ 36 ฉบับที่ 430
กรกฎาคม 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 06 มิ.ย. 2560
ปีที่ 36 ฉบับที่ 429
มิถุนายน 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 26 พ.ค. 2560
ปีที่ 36 ฉบับที่ 428
พฤษภาคม 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 18 เม.ย. 2560
ปีที่ 36 ฉบับที่ 427
เมษายน 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 23 มี.ค. 2560
ปีที่ 36 ฉบับที่ 426
มีนาคม 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 23 มี.ค. 2560
ปีที่ 36 ฉบับที่ 425
มกราคม 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 23 มี.ค. 2560
ปีที่ 36 ฉบับที่ 424
ธันวาคม 2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 23 มี.ค. 2560
ปีที่ 35 ฉบับที่ 423
พฤศจิกายน 2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 23 มี.ค. 2560
ปีที่ 35 ฉบับที่ 422
ตุลาคม 2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 23 มี.ค. 2560
ปีที่ 35 ฉบับที่ 421
กันยายน 2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 23 มี.ค. 2560
ปีที่ 35 ฉบับที่ 420
สิงหาคม 2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 23 มี.ค. 2560
ปีที่ 35 ฉบับที่ 419
กรกฎาคม 2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 23 มี.ค. 2560
ปีที่ 35 ฉบับที่ 418
มิถุนายน 2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 23 มี.ค. 2560
ปีที่ 35 ฉบับที่ 417
พฤษภาคม 2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 23 มี.ค. 2560
ปีที่ 35 ฉบับที่ 416
เมษายน 2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 23 มี.ค. 2560
ปีที่ 35 ฉบับที่ 415
มีนาคม 2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 23 มี.ค. 2560
ปีที่ 35 ฉบับที่ 414
มกราคม 2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 08 ก.พ. 2559
ปีที่ 34 ฉบับที่ 413
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?