ที่ได้รับล่าสุด
กลับ การจัดเรียง: รูปแบบการแสดงผล:
วารสารที่ได้รับแล้วของ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา (upclm)
เมษายน 2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 01 ก.ค. 2563
ปีที่ 26 ฉบับที่ 230
มีนาคม 2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 20 พ.ค. 2563
ปีที่ 26 ฉบับที่ 229
กุมภาพันธ์ 2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 14 พ.ค. 2563
ปีที่ 26 ฉบับที่ 228
มกราคม 2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 28 เม.ย. 2563
ปีที่ 26 ฉบับที่ 227
ธันวาคม 2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 21 ก.พ. 2563
ปีที่ 25 ฉบับที่ 226
พฤศจิกายน 2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 11 ก.พ. 2563
ปีที่ 25 ฉบับที่ 225
ตุลาคม 2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 17 ม.ค. 2563
ปีที่ 25 ฉบับที่ 224
กันยายน 2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 20 พ.ย. 2562
ปีที่ 25 ฉบับที่ 223
สิงหาคม 2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 30 ต.ค. 2562
ปีที่ 25 ฉบับที่ 222
กรกฎาคม 2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 30 ต.ค. 2562
ปีที่ 25 ฉบับที่ 221
มิถุนายน 2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 16 ก.ย. 2562
ปีที่ 25 ฉบับที่ 220
พฤษภาคม 2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 24 ก.ค. 2562
ปีที่ 25 ฉบับที่ 219
เมษายน 2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 18 มิ.ย. 2562
ปีที่ 25 ฉบับที่ 218
มีนาคม 2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 26 เม.ย. 2562
ปีที่ 25 ฉบับที่ 217
กุมภาพันธ์ 2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 27 มี.ค. 2562
ปีที่ 25 ฉบับที่ 216
มกราคม 2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 27 ก.พ. 2562
ปีที่ 25 ฉบับที่ 215
ธันวาคม 2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 12 มี.ค. 2562
ปีที่ 24 ฉบับที่ 214
พฤศจิกายน 2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 12 มี.ค. 2562
ปีที่ 24 ฉบับที่ 213
ตุลาคม 2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 14 พ.ย. 2561
ปีที่ 24 ฉบับที่ 212
กันยายน 2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 25 ต.ค. 2561
ปีที่ 24 ฉบับที่ 211
สิงหาคม 2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 21 ก.ย. 2561
ปีที่ 24 ฉบับที่ 210
กรกฎาคม 2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 12 พ.ย. 2561
ปีที่ 24 ฉบับที่ 209
มิถุนายน 2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 16 ก.ค. 2561
ปีที่ 24 ฉบับที่ 208
พฤษภาคม 2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 13 มิ.ย. 2561
ปีที่ 24 ฉบับที่ 207
เมษายน 2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 04 มิ.ย. 2561
ปีที่ 24 ฉบับที่ 206
มีนาคม 2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 22 พ.ค. 2561
ปีที่ 24 ฉบับที่ 205
กุมภาพันธ์ 2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 09 เม.ย. 2561
ปีที่ 24 ฉบับที่ 204
มกราคม 2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 28 ก.พ. 2561
ปีที่ 24 ฉบับที่ 203
ธันวาคม 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 19 ก.พ. 2561
ปีที่ 23 ฉบับที่ 202
พฤศจิกายน 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 26 ม.ค. 2561
ปีที่ 23 ฉบับที่ 201
ตุลาคม 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 08 พ.ย. 2560
ปีที่ 23 ฉบับที่ 200
กันยายน 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 05 ต.ค. 2560
ปีที่ 23 ฉบับที่ 199
สิงหาคม 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 21 ก.ย. 2560
ปีที่ 23 ฉบับที่ 198
กรกฎาคม 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 28 ส.ค. 2560
ปีที่ 23 ฉบับที่ 197
มิถุนายน 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 18 ก.ค. 2560
ปีที่ 23 ฉบับที่ 196
พฤษภาคม 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 14 มิ.ย. 2560
ปีที่ 23 ฉบับที่ 195
เมษายน 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 19 พ.ค. 2560
ปีที่ 23 ฉบับที่ 194
มีนาคม 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 18 เม.ย. 2560
ปีที่ 23 ฉบับที่ 193
กุมภาพันธ์ 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 16 มี.ค. 2560
ปีที่ 23 ฉบับที่ 192
มกราคม 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 16 มี.ค. 2560
ปีที่ 23 ฉบับที่ 191
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?