ที่ได้รับล่าสุด
กลับ การจัดเรียง: รูปแบบการแสดงผล:
วารสารที่ได้รับแล้วของ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา (upclm)
2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 09 ก.ย. 2563
ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 29 มี.ค. 2560
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 29 มี.ค. 2560
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
2558
ได้รับแล้ว
วันที่ 29 มี.ค. 2560
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?