ที่ได้รับล่าสุด
กลับ การจัดเรียง: รูปแบบการแสดงผล:
วารสารที่ได้รับแล้วของ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา (upclm)
พฤศจิกายน 2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 12 พ.ย. 2563
ปีที่ 20 ฉบับที่ 222
พฤศจิกายน 2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 15 ต.ค. 2563
ปีที่ 19 ฉบับที่ 221
กันยายน 2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 02 ก.ย. 2563
ปีที่ 19 ฉบับที่ 220
กรกฎาคม 2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 20 ส.ค. 2563
ปีที่ 19 ฉบับที่ 219
พฤศจิกายน 2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 10 ก.ค. 2563
ปีที่ 19 ฉบับที่ 218
กันยายน 2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 18 มิ.ย. 2563
ปีที่ 19 ฉบับที่ 217
กรกฎาคม 2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 14 พ.ค. 2563
ปีที่ 19 ฉบับที่ 216
พฤษภาคม 2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 17 เม.ย. 2563
ปีที่ 19 ฉบับที่ 215
มีนาคม 2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 04 มี.ค. 2563
ปีที่ 19 ฉบับที่ 214
มกราคม 2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 30 ม.ค. 2563
ปีที่ 19 ฉบับที่ 213
มีนาคม 2564
ได้รับแล้ว
วันที่ 12 ก.ย. 2562
ปีที่ 18 ฉบับที่ 212
มกราคม 2564
ได้รับแล้ว
วันที่ 20 ธ.ค. 2562
ปีที่ 18 ฉบับที่ 211
พฤศจิกายน 2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 20 พ.ย. 2562
ปีที่ 18 ฉบับที่ 210
กันยายน 2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 15 ต.ค. 2562
ปีที่ 18 ฉบับที่ 209
กรกฎาคม 2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 03 ต.ค. 2562
ปีที่ 18 ฉบับที่ 208
พฤษภาคม 2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 04 ก.ย. 2562
ปีที่ 18 ฉบับที่ 207
มีนาคม 2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 01 ส.ค. 2562
ปีที่ 18 ฉบับที่ 206
มกราคม 2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 12 ก.ย. 2562
ปีที่ 18 ฉบับที่ 205
พฤศจิกายน 2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 18 มิ.ย. 2562
ปีที่ 18 ฉบับที่ 204
กันยายน 2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 01 พ.ค. 2562
ปีที่ 18 ฉบับที่ 203
กรกฎาคม 2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 03 เม.ย. 2562
ปีที่ 18 ฉบับที่ 202
พฤษภาคม 2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 12 ก.ย. 2562
ปีที่ 18 ฉบับที่ 201
มีนาคม 2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 05 ก.พ. 2562
ปีที่ 18 ฉบับที่ 200
มกราคม 2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 03 ม.ค. 2562
ปีที่ 18 ฉบับที่ 199

ได้รับแล้ว
วันที่ 12 พ.ย. 2561
ปีที่ 18 ฉบับที่ 198

ได้รับแล้ว
วันที่ 12 พ.ย. 2561
ปีที่ 18 ฉบับที่ 197

ได้รับแล้ว
วันที่ 25 ต.ค. 2561
ปีที่ 17 ฉบับที่ 196

ได้รับแล้ว
วันที่ 01 ก.พ. 2562
ปีที่ 17 ฉบับที่ 194

ได้รับแล้ว
วันที่ 28 มิ.ย. 2561
ปีที่ 17 ฉบับที่ 193

ได้รับแล้ว
วันที่ 06 มิ.ย. 2561
ปีที่ 17 ฉบับที่ 192

ได้รับแล้ว
วันที่ 09 พ.ค. 2561
ปีที่ 17 ฉบับที่ 191

ได้รับแล้ว
วันที่ 29 มี.ค. 2561
ปีที่ 17 ฉบับที่ 190
ธันวาคม 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 14 มี.ค. 2561
ปีที่ 16 ฉบับที่ 189
พฤศจิกายน 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 26 ม.ค. 2561
ปีที่ 16 ฉบับที่ 188
ตุลาคม 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 29 ธ.ค. 2560
ปีที่ 16 ฉบับที่ 187
กันยายน 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 08 พ.ย. 2560
ปีที่ 16 ฉบับที่ 186
สิงหาคม 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 05 ต.ค. 2560
ปีที่ 16 ฉบับที่ 185
กรกฎาคม 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 30 ส.ค. 2560
ปีที่ 16 ฉบับที่ 184
มิถุนายน 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 27 ก.ค. 2560
ปีที่ 16 ฉบับที่ 183
พฤษภาคม 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 28 มิ.ย. 2560
ปีที่ 16 ฉบับที่ 182
เมษายน 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 01 มิ.ย. 2560
ปีที่ 16 ฉบับที่ 181
มีนาคม 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 27 เม.ย. 2560
ปีที่ 16 ฉบับที่ 180
กุมภาพันธ์ 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 03 เม.ย. 2560
ปีที่ 16 ฉบับที่ 179
มกราคม 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 30 มี.ค. 2560
ปีที่ 16 ฉบับที่ 178
ธันวาคม 2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 30 มี.ค. 2560
ปีที่ 15 ฉบับที่ 177
พฤศจิกายน 2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 30 มี.ค. 2560
ปีที่ 15 ฉบับที่ 176
ตุลาคม 2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 30 มี.ค. 2560
ปีที่ 15 ฉบับที่ 175
กันยายน 2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 30 มี.ค. 2560
ปีที่ 15 ฉบับที่ 174
สิงหาคม 2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 30 มี.ค. 2560
ปีที่ 15 ฉบับที่ 173
กรกฎาคม 2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 30 มี.ค. 2560
ปีที่ 15 ฉบับที่ 172
มิถุนายน 2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 30 มี.ค. 2560
ปีที่ 15 ฉบับที่ 171
พฤษภาคม 2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 30 มี.ค. 2560
ปีที่ 15 ฉบับที่ 170
เมษายน 2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 30 มี.ค. 2560
ปีที่ 15 ฉบับที่ 169
มีนาคม 2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 30 มี.ค. 2560
ปีที่ 15 ฉบับที่ 168
กุมภาพันธ์ 2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 30 มี.ค. 2560
ปีที่ 15 ฉบับที่ 167
มกราคม 2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 30 มี.ค. 2560
ปีที่ 15 ฉบับที่ 166
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?