ที่ได้รับล่าสุด
กลับ การจัดเรียง: รูปแบบการแสดงผล:
วารสารที่ได้รับแล้วของ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา (upclm)
2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 14 พ.ค. 2563
ปีที่ 60 ฉบับที่ 10
2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 28 เม.ย. 2563
ปีที่ 60 ฉบับที่ 9
2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 12 มี.ค. 2563
ปีที่ 60 ฉบับที่ 8
2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 11 ก.พ. 2563
ปีที่ 60 ฉบับที่ 7
2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 17 ม.ค. 2563
ปีที่ 60 ฉบับที่ 6
2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 11 ธ.ค. 2562
ปีที่ 60 ฉบับที่ 5
2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 14 พ.ย. 2562
ปีที่ 60 ฉบับที่ 4
2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 08 ต.ค. 2562
ปีที่ 60 ฉบับที่ 3
2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 04 ก.ย. 2562
ปีที่ 60 ฉบับที่ 2
2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 15 ส.ค. 2562
ปีที่ 60 ฉบับที่ 1
2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 07 ก.พ. 2562
ปีที่ 59 ฉบับที่ 12
2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 12 ก.ย. 2562
ปีที่ 59 ฉบับที่ 11
2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 21 พ.ค. 2562
ปีที่ 59 ฉบับที่ 10
2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 09 เม.ย. 2562
ปีที่ 59 ฉบับที่ 9
2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 12 มี.ค. 2562
ปีที่ 59 ฉบับที่ 8
2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 07 ก.พ. 2562
ปีที่ 59 ฉบับที่ 7
2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 25 ม.ค. 2562
ปีที่ 59 ฉบับที่ 6
2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 04 ธ.ค. 2561
ปีที่ 59 ฉบับที่ 5
2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 12 พ.ย. 2561
ปีที่ 59 ฉบับที่ 4
2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 05 ต.ค. 2561
ปีที่ 59 ฉบับที่ 3
2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 04 ก.ย. 2561
ปีที่ 59 ฉบับที่ 2
2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 08 ส.ค. 2561
ปีที่ 59 ฉบับที่ 1
2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 11 ก.ค. 2561
ปีที่ 58 ฉบับที่ 12
2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 06 มิ.ย. 2561
ปีที่ 58 ฉบับที่ 11
2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 04 พ.ค. 2561
ปีที่ 58 ฉบับที่ 10
2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 09 เม.ย. 2561
ปีที่ 58 ฉบับที่ 9
2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 06 มี.ค. 2561
ปีที่ 58 ฉบับที่ 8
2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 19 ก.พ. 2561
ปีที่ 58 ฉบับที่ 7
2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 26 ม.ค. 2561
ปีที่ 58 ฉบับที่ 6
2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 20 ธ.ค. 2560
ปีที่ 58 ฉบับที่ 5
2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 08 พ.ย. 2560
ปีที่ 58 ฉบับที่ 4
2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 17 ต.ค. 2560
ปีที่ 58 ฉบับที่ 3
2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 13 ก.ย. 2560
ปีที่ 58 ฉบับที่ 2
2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 30 ส.ค. 2560
ปีที่ 58 ฉบับที่ 1
2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 27 ก.ค. 2560
ปีที่ 57 ฉบับที่ 12
2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 14 มิ.ย. 2560
ปีที่ 57 ฉบับที่ 11
2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 26 พ.ค. 2560
ปีที่ 57 ฉบับที่ 10
2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 18 เม.ย. 2560
ปีที่ 57 ฉบับที่ 9
2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 21 มี.ค. 2560
ปีที่ 57 ฉบับที่ 8
2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 21 มี.ค. 2560
ปีที่ 57 ฉบับที่ 7
2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 21 มี.ค. 2560
ปีที่ 57 ฉบับที่ 6
2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 21 มี.ค. 2560
ปีที่ 57 ฉบับที่ 5
2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 21 มี.ค. 2560
ปีที่ 57 ฉบับที่ 4
2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 21 มี.ค. 2560
ปีที่ 57 ฉบับที่ 3
2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 21 มี.ค. 2560
ปีที่ 57 ฉบับที่ 2
2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 21 มี.ค. 2560
ปีที่ 57 ฉบับที่ 1
2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 21 มี.ค. 2560
ปีที่ 56 ฉบับที่ 12
2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 21 มี.ค. 2560
ปีที่ 56 ฉบับที่ 11
2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 21 มี.ค. 2560
ปีที่ 56 ฉบับที่ 10
2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 21 มี.ค. 2560
ปีที่ 56 ฉบับที่ 9
2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 21 มี.ค. 2560
ปีที่ 56 ฉบับที่ 8
2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 10 ก.พ. 2559
ปีที่ 56 ฉบับที่ 7
2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 25 ม.ค. 2559
ปีที่ 56 ฉบับที่ 6
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?